Адміністрація навчального закладу

/Files/images/sadochok/Изображение 079.jpg

Завідувач - Євдокимова Марина Сергіївна

Шановні друзі!

Від імені педагогічного колективу дошкільного навчального закладу №1 "Дружба" я маю честь вітати Вас на нашому сайті. Маємо надію, що цей сайт допоможе Вам усвідомити всю важливість дошкільного виховання, що наше завдання – це не просто розвиток, навчання та виховання дітей, а підготовка лідерів майбутнього. Ваш малюк, що робить сьогодні перші самостійні кроки, буде прокладати свою дорогу в житті в держави, несхожій на ту, в якій виросли минулі покоління. Ось чому дуже важливо вже сьогодні закласти фундамент, що дасть йому змогу вирости не просто пасивним спостерігачем, а самостійним будівником власного майбутнього та майбутнього своєї країни.

Пріоритетні напрямки діяльності закладу на 2018-2019 н.р.

  1. Забезпечувати підвищення якості дошкільної освіти через впровадження інноваційних технологій, методик, ППД в практику роботи ДНЗ та постійний моніторинг.
  2. Продовжувати роботу по психолого-педагогічному забезпеченню і удосконаленню процесу формування інтелектуальних здібностей дитини, надання рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання старшого дошкільного віку.
  3. Створювати оптимальні умови для гармонійного емоційно-ціннісного розвитку кожного вихованця як основи для успішної соціалізації дошкільника.
  4. Продовжити роботу щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку, формування здоров’язбережувальної компетентності, доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, бережного ставлення кожної дитини до власного здоров’я як найвищої людської цінності.

Перспективне прогнозування розвитку дошкільного закладу.

Основні стратегічні завдання

Шляхи реалізації

Очікувані результати

1. Створення розвивального життєвого простору.

Вуличний дизайн, предметно-ігрове середовище, сучасний дизайн приміщень.

Створення комфортних умов для дітей та педагогів, естетичноцінного природного середовища, інтеграція ігрової та пізнавальної діяльності дітей.

2. Впровадження інклюзивної освіти.

Створення бази даних, запровадження консультативної психолого-педагогічної допомоги батькам, вичення динаміки розвитку дитини.

Створення умов у ДНЗ для перебування та навчання дітей з функціональними обмеженнями.

4. Виявлення та розвиток обдарованих дітей.

Виявлення обдарованих дітей, індивідуальне оцінювання творчого потенціалу і особливостей дітей, створення умов для розвитку через гурткову та індивідуальну роботу.

Створення умов для розвитку кожної особистості.

5. Зміцнення здоров′я дітей.

Оптимізація режиму навчально-виховного процесу, збільшення рухової активності дітей, впровадження зберігаючих технологій.

Збереження та зміцнення здоров′я дітей, вироблення навичок до здорового способу життя.

6. Інтеграція суспільного та родинного виховання.

Систематизація заходів методичної робрти, застосування інтерактивних форм роботи, підвищення педагогічної обізнаності батьків.

Створення дієвої моделі системи роботи з батьками.

7. Впрвадження інформаційних технологій.

Проведення курсів практичного володіння комп′ютером, створення електронної бази методичних даних закладу.

Підвищення якості оствіти через активне впровадження інформаційних технологій.

Кiлькiсть переглядiв: 227

Коментарi